Bendra prašymo forma

Prašymas dėl programos keitimo

Prašymas įskaityti studijų dalykus iš kitų universitetų

Prašymas įskaityti ISM studijų dalykus 

Prašymas dėl individualaus studijų plano sudarymo

Prašymas nutraukti studijų sutartį

Prašymas leisti klausyti papildomus studijų dalykus

Prašymas leisti klausyti kitą pasirenkamą dalyką

Prašymas leisti klausyti kitą pasirenkamąjį dalyką vietoj neišlaikyto

Prašymas leisti klausyti ir atsiskaityti dalyką eksternu 

Prašymas rengti bei ginti baigiamąjį darbą

Prašymas ginti baigiamąjį darbą

Prašymas dėl išankstinės sesijos

Prašymas dėl pavardės keitimo

Prašymas dėl praktikos atlikimo užsienyje

Prašymas pakeisti BBD temą

Prašymas suteikti akademines atostogas

Prašymas grįžti studijuoti po akademinių atostogų

Apeliacijos prašymas

Prašymas atidėti mokėjimo terminą

Prašymas grąžinti permoką

Prašymas skirti pasiekimų stipendiją asmeniui

Prašymas skirti pasiekimų stipendiją komandai

Prašymas pervesti į sąskaitą ISM fondo stipendiją

Anketa ISM Magistrų klubo stipendijai 

General request form

Request to change the study programme

Request for recognition of study results from other institutions

Request for recognition of ISM study results

Request for Drafting Individual Study Plan

Request to terminate studies contract

Request for extra studies subjects

Request to change the elective course

Request to change the elective course instead of the failed elective course

Request for external courses 

Request for permission to prepare and defence of final thesis

Request for permission defence of final thesis

Request form for pre-exam session

Request to change the surname

Request for internship abroad

Request to change FT name

Request for academic leave

Request to continue studies after academic leave

Appeal request

Request for due date transfer

Request for overpayment refund

Personal Request for Scholarship for Achievements

Team Request for Scholarship for Achievements

Request for Tranfer of a Scholarship for Achievements