STUDIJŲ IR BENDROS ISM TVARKOS

ISM universiteto statutas

Etikos kodeksas

Bakalauro studijų reglamentas (2019-2020 m.m.)

Tarptautinės magistrantūros studijų reglamentas (2019-2020 m.m.)

Vadovų magistrantūros studijų reglamentas (2019-2020 m.m.)

MBA studijų reglamentas (2019-2020 m.m.)

Studijų rezultatų įskaitymo ir kreditų perkėlimo tvarka

Individualaus studijų plano sudarymo tvarka

Užsienio kalbų studijavimo tvarka (Bakalauro studijos)

Egzamino laikymo taisyklės

Išankstinės sesijos organizavimo tvarka 

Dalyko studijavimo eksternu tvarka (Bakalauro studijos)

Dalyko studijavimo eksternu tvarka (Magistro studijos)

Reikalavimai akademinių rašto darbų bendrajam formatui

Baigiamųjų darbų gynimo ir vertinimo tvarka

Praktikos atlikimo ir baigiamojo bakalauro darbo rašymo užsienyje tvarka

Apeliacijų teikimo ir nagrinėjimo tvarka

ISM elektroninių dokumentų įkėlimo į eLABa IS tvarkos aprašas

Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo tvarkos aprašas

Skatinamosios stipendijos skyrimos nuostatai

 ISM STUDIJŲ MOKESTIS

Mokesčio už studijas mokėjimo tvarka

ISM studijų ir paslaugų kainininkas (2020/ 2021 m.m.)

ISM studijų ir paslaugų kainininkas (2019/ 2020 m.m.)

ISM studijų ir paslaugų kainininkas (2018/ 2019 m.m.)

ISM studijų ir paslaugų kainininkas (2017/ 2018 m.m.)

ISM studijų ir paslaugų kainininkas (2016/ 2017 m.m.)

ISM studijų ir paslaugų kainininkas (2015/ 2016 m.m.)

ISM Mokesčio už studijas nuolaidų skyrimo tvarka (įstojusiems į ISM nuo 2020 m.)

ISM Mokesčio už studijas nuolaidų skyrimo tvarka (įstojusiems į ISM nuo 2019 m.)

ISM Mokesčio už studijas nuolaidų skyrimo tvarka (įstojusiems į ISM nuo 2018 m.)

ISM Mokesčio už studijas nuolaidų skyrimo tvarka (įstojusiems į ISM nuo 2017 m.)

ISM Mokesčio už studijas nuolaidų skyrimo tvarka (įstojusiems į ISM nuo 2014 m.)

Valstybės finansuojamų studijų vietų peržiūrėjimo ir perskirstymo tvarka (įstojusiems 2009, 2010 ir 2011 m.)

Studijų stipendijų nuostatai

Pasiekimų stipendijų aplikavimo tvarka

ISM Magistrų klubo stipendijos nuostatai

 ISM KITOS TVARKOS

Buvimo laiko patalpose tvarka

Bibliotekos skaitytojų aptarnavimo taisyklės

Auditorijų bei įrangos išdavimo studentams tvarkos aprašas

Studijų kainos kompensavimo tvarka

SUTIKIMO DALYVAUTI TYRIME ANKETOS PREAMBULĖ

SUTIKIMO DALYVAUTI TYRIME FORMA

DEKODAVIMO LENTELĖ