STUDIJŲ IR BENDROS ISM TVARKOS 

ISM universiteto statutas  

Etikos kodeksas

Bakalauro studijų reglamentas (2021-2022 m.m.) 

Tarptautinės magistrantūros studijų reglamentas (2021-2022 m.m.) 

Vadovų magistrantūros studijų reglamentas (2021-2022 m.m.) 

MBA studijų reglamentas (2021-2022 m.m.)  

Švietimo lyderystės studijų reglamentas (2021-2022 m.m.)  

Egzamino laikymo taisyklės  

Nuotolinio egzaminavimo tvarka 

Išankstinės sesijos organizavimo tvarka    

Individualaus studijų plano sudarymo tvarka   

Dalyko studijavimo eksternu tvarka     

Reikalavimai akademinių rašto darbų bendrajam formatui 

Baigiamųjų darbų gynimo ir vertinimo tvarka 

Praktikos atlikimo ir baigiamojo bakalauro darbo rašymo užsienyje tvarka 

Pareiškimų ir apeliacijų teikimo ir nagrinėjimo tvarka

ISM elektroninių dokumentų įkėlimo į eLABa IS tvarkos aprašas 

Dalinių studijų rezultatų įskaitymo tvarka

Užsienio kvalifikacijų pripažinimo taisyklės

Skatinamosios stipendijos skyrimos nuostatai 

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo tvarkos aprašas

 ISM STUDIJŲ MOKESTIS 

Mokesčio už studijas mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarka 

ISM studijų ir paslaugų kainininkas (2022/ 2023 m.m.) 

ISM studijų ir paslaugų kainininkas (2021/ 2022 m.m.) 

ISM studijų ir paslaugų kainininkas (2020/ 2021 m.m.)

ISM studijų ir paslaugų kainininkas (2019/ 2020 m.m.) 

ISM studijų ir paslaugų kainininkas (2018/ 2019 m .m.) 

ISM studijų ir paslaugų kainininkas (2017/ 2018 m.m.) 

ISM studijų ir paslaugų kainininkas (2016/ 2017 m.m.) 

ISM studijų ir paslaugų kainininkas (2015/ 2016 m.m.) 

ISM Mokesčio už studijas nuolaidų skyrimo tvarka (įstojusiems į ISM nuo 2021 m.)

ISM Mokesčio už studijas nuolaidų skyrimo tvarka (įstojusiems į ISM nuo 2020 m.)

ISM Mokesčio už studijas nuolaidų skyrimo tvarka (įstojusiems į ISM nuo 2019 m.) 

ISM Mokesčio už studijas nuolaidų skyrimo tvarka (įstojusiems į ISM nuo 2018 m.) 

ISM Mokesčio už studijas nuolaidų skyrimo tvarka (įstojusiems į ISM nuo 2017 m.) 

ISM Mokesčio už studijas nuolaidų skyrimo tvarka (įstojusiems į ISM nuo 2014 m.) 

Valstybės finansuojamų studijų vietų peržiūrėjimo ir perskirstymo tvarka (įstojusiems 2009, 2010 ir 2011 m.) 

ISM Magistrų klubo stipendijos nuostatai 

 ISM KITOS TVARKOS

Buvimo laiko patalpose tvark

Naudojimosi bibliotekos paslaugomis taisyklės

Bibliotekos abonemento paslaugos teikimo taisyklės

Auditorijų bei įrangos išdavimo studentams tvarkos aprašas 

Studijų kainos kompensavimo tvarka 

Priekabiavimo prevencijos tvarka

Lygiu galimybiu politika ir jos igyvendinimo tvarka

SUTIKIMO DALYVAUTI TYRIME ANKETOS PREAMBULĖ

SUTIKIMO DALYVAUTI TYRIME FORMA

DEKODAVIMO LENTELĖ