Pieno Žvaigždės: Vadovų Kompetencijų Ugdymo Programa: Tobulybės Link

Pieno Žvaigždės: Vadovų Kompetencijų Ugdymo Programa: Tobulybės Link

Ši programa skirta AB “Pieno žvaigždės” (toliau PŽ) vadovų grupei siekiant pagilinti strateginių sprendimų priėmimo kompetenciją. Ši programa subalansuoja pasaulines geriausias praktikas su konkretizuotais PŽ poreikiais. Jos metu analizuojamos visos pagrindinės įmonės valdymą apimančios sritys: nuo rinkodaros supratimo iki įmonės strateginių pasirinkimų nustatymo. Programos metu formuojamas platus suvokimas apie organizaciją kaip susijusių veiklų sistemą,  kurioje strateginiai sprendimai yra priimami ir realizuojami siekiant pasinaudoti verslo aplinkoje iškylančiomis galimybėmis, kuriant esmines organizacijos kompetencijas bei formuojant konkurencinius pranašumus rinkoje. Šios programos pagrindas – realių verslo situacijų analizė. Jų pagrindu suvokiami ir patiriami esminiai įmonės  valdymo klausimai. Diskusijų metu svarstomas įmonės valdymo koncepcijų ir modelių pritaikymas realioms verslo problemoms spręsti, bei sukuriama galimybė atsiskleisti vadovų strateginiam mąstymui.

Programa UAB "RIMI Lietuva" - RIMI Lyderystės Akademija

Programa UAB "RIMI Lietuva" - RIMI Lyderystės Akademija

Programa priderinta UAB "RIMI Lietuva" darbuotojams siekiant suteikti vadovams būtinas žinias ir įgūdžius, visuminį suvokimą apie PC valdymą ir praplėsti alternatyvių strateginių sprendimų spektrą. Programa subalansuoja pasaulines geriausias praktikas su UAB "RIMI Lietuva" aktualijomis. Jos metu analizuojamos visos esminės efektyvaus PC vadovavimo sritys: nuo įmonės veiklos valdymo iki darbo su darbuotojais pagrindų. Programos metu formuojamas suvokimas apie PC kaip susijusių veiklų sistemą susiejant su bendrovės strategija, klientų poreikiais, finansiniais ir veiklos rezultatais. Akademijos pagrindas – realių verslo situacijų analizė. Jų pagrindu suvokiami ir patiriami esminiai valdymo klausimai. Akademijos metu aptariamos situacijos yra priderintos prie įmonės veiklos specifikos. Diskusijų metu svarstomas valdymo koncepcijų ir modelių pritaikymas realioms verslo problemoms spręsti, ir sukuriama galimybė atsiskleisti vadovų mąstymu, skatinant gilų ir kūrybingą vadovavimo problemų supratimą, bei sprendimą

RINKODAROS STRATEGIJOS IR VALDYMO AKADEMIJA

RINKODAROS STRATEGIJOS IR VALDYMO AKADEMIJA

Ši tęstinė įmonės mokymų programa parengta pagal užsakovo - AB TEO - identifikuotus poreikius.

Programos pagrindą sudaro selektyvios ISM Vadovų magistrantūros Rinkodaros strategijos ir valdymo modulio bei ISM Executive School atvirojo mokymo „Rinkodaros efektyvumo akademija“ temos. Jų seka atitinka neoklasikinės rinkodaros planavimo etapus: pradžioje suteikiami rinkos analizės pagrindai, mokoma išradingai naudotis rinkos informacija. Studijuojama rinkodaros strategijos esmė – rinkos segmentavimas, tikslinių rinkų parinkimas, vertės pasiūlymo suformavimas tikslinėms rinkoms. Sukūrus rinkodaros strategiją, sprendžiami jos įgyvendinimo klausimai: rinkos poreikius tenkinančio produkto ar paslaugos vertės sukūrimas, rinkodaros kanalų projektavimas, kainodara, komunikacija. Šalia šių pamatinių temų nagrinėjamos kūrybingumo, ateities įžvalgų generavimo temos, paslaugų rinkodaros ypatumai,  analizuojama inovatyvios organizacijos kultūros problematika. Rinkodara šiame mokyme suprantama ne kaip kūrybinė taktinė funkcija, o kaip strateginė įvairių lygių vadovų (ne vien tik rinkodarininkų) veikla, taikanti sisteminius vertės kūrimo įrankius parduodant produktus, paslaugas ar idėjas tiek rinkoje, tiek įmonės viduje.

Metodologijos požiūriu didžiulis dėmesys mokyme skiriama realių rinkodaros pavyzdžių analizei, praktinėms diskusijoms. Rengdami grupinius Case projektus, mokymų dalyviai tobulins verslo problemų formulavimo, relevantinių faktų rinkimo bei pateikimo, suinteresuotųjų asmenų nuomonių rinkimo, struktūruoto medžiagos pristatymo bei sprendimų argumentavimo įgūdžius.