PASKOLOS STUDENTAMS/ LOANS FOR STUDENTS

Studentai gali gauti valstybės remiamas paskolas, kurios teikiamos iš kredito įstaigų lėšų. Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, antrosios pakopos bei trečiosios pakopos studentai. Paskola gali būti mokama studentui kiekvieną semestrą (2 kartus per metus). Valstybės remiamos paskolos skiriamos šiems atvejams:

·        paskola studijų kainai sumokėti;

·        paskola gyvenimo išlaidoms;

·        paskola dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis.

Paskolų išdavimą, tarpininkaujant Universitetui, administruoja Valstybinis studijų fondas. Registracija paskoloms vykdoma adresu https://studentai.vsf.lt/studentai/

Kai paskolos gavėjui nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis, jis baigia, nutraukia studijas ar pašalinamas iš aukštosios mokyklos, jis ar jo atstovas turi teisę kreiptis į Fondo direktoriaus įsakymu sudarytą komisiją dėl atleidimo nuo vienai studijų programai ar doktorantūrai gautos valstybės remiamos paskolos ar jos dalies grąžinimo.

Daugiau informacijos galite rasti čia

State-Supported Loans are preferential loans for students issued through the selected credit institutions (banks) for one academic year. All students enrolled on the first, second and third cycle at higher education institutions in Lithuania can apply for a State-Supported Loan.

In cases state below, you cannot get a State-Supported Loan:

  • If a total amount of all your State-Supported Loans received, excluding interest, would exceed  - € 15400;
  • If you suspended studies or are on academic leave;
  • If you already have been granted state-supported loan and fail to fulfill your obligations established by your previous loan agreements;
  • If you are an international student (citizen of non EU or non-European Economic Area country) and have not been granted permanent residency in Lithuania (not applicable for foreigners of Lithuanian origins). Permanent residency (permit of a long-term resident of the Republic of Lithuania to reside in the European Community) means a document entitling an alien to reside in the Republic of Lithuania and certifying the alien’s permanent resident status. Permanent residence permit is executed for five years and after this period passes, it may be replaced (http://www.migracija.lt/index.php?-1515816950)

Types of the State-Supported Loans:

·        To cover tuition fee. Maximum amount equals the yearly tuition fee of the study course you attend. This loan is paid directly to the account of an institution of higher education until July 1.

·        To cover living expenses. Maximum amount - € 2000 per year. This loan is paid in equal monthly installments until July 1 to the borrower's personal account (for last year students until graduation);

·        For partial studies abroad. Maximum amount - € 2400, to be paid all at once to the borrower's personal account.

For more information please click here

PARAMA UŽSIENIO LIETUVIAMS/
SUPPORT FOR FOREIGNERS OF LITHUANIA

Parama skiriama užsienio lietuviams, vidurinį išsilavinimą įgijusiems pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, ir užsienio lietuviams, vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvos Respublikoje, ir kurie ne mažiau kaip trejus metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis 8-12 klasėje (gimnazijos I-IV klasėje).

Paramos skyrimo konkursą organizuoja ir paramos išmokėjimą administruoja Valstybinis studijų fondas. Parama skiriama konkurso būdu du kartus per metus - rudens ir pavasario semestruose. Studentai norintys gauti paramą privalo nustatytais terminais užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką.

Išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams gali būti skiriama dviejų rūšių parama: stipendija ir/ar socialinė išmoka.

Daugiau informacijos galite rasti čia

State Studies Foundation provides Support for the Studies of Foreigners of Lithuanian Descent at Lithuanian Schools of Higher Education. They can apply for two (both) types of support:

  • scholarship;
  • social disbursement.

Students, applying for support, must be:

  • enrolled to the first cycle, integrated or postgraduate studies at Lithuanian higher education institution;
  • passed last session without academic debt (this does not apply to the first year, first semester students and those, who apply for social disbursement).Support is not granted to the students, studying languages of the countries they come from.

A student willing to receive support, by February 20 in spring semester and by September 30 in autumn semester must:

·        register at the Foundation's website and fill in an application form. Electronic banking or electronic signature is needed for authorization. 

·        Foreigners of Lithuanian descent, applying for the support for the first time, ought to present documents (or certified copies), issued by Lithuanian community of their country or other institutions, proving their Lithuanian origins, by the applications' submission deadline.

·        Foreigners of Lithuanian, applying for the support for the first time, ought to present documents (or certified copies) proving that they were living not less than 3 years abroad and returned to Lithuania not earlier than to the 8th form, by the applications' submission deadline.

·        Those, applying for the social disbursement, by the applications' submission deadline must present documents (or certified copies), proving social circumstances they stated in their application form (number of family members, death certificates and other), unless the Foundation states that no documents are required.

In cases when it is not possible to ascertain the applicant's identity by electronic means (internet banking or electronic certificate), student, applying for the support, should arrive to the Foundation and fill in application form on site.

Monthly scholarship - € 126,75 is awarded during a tender for a grants for one semester. 

For more information please click here

STUDIJŲ STIPENDIJOS

Studijų stipendija yra skiriama visų pakopų studentams, kurie įstoja į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su aukščiausiais konkursiniais balais. Studijų stipendijos yra skiriamos visam studijų laikotarpiui. Pasibaigus vieniems studijų metams, studentai neprarasdami stipendijos gali pereiti studijuoti į kitą tos pačios srities studijų programą savo ar kitoje aukštojoje mokykloje.

Prašymai išmokėti studijų stipendiją yra teikiami elektroniniu būdu Valstybinio studijų fondo informacinėje sistemoje prisijungus per elektroninės bankininkystės arba elektroninio parašo sistemas. Prašymų pateikimo terminai:

·        pirmosios pakopos studijų pirmo kurso studentai, įstoję į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su teise į studijų stipendiją  ir pasirašę studijų sutartis, ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 20 dienos;

·        antrosios pakopos studijų pirmo kurso studentai, įstoję į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su teise į studijų stipendiją  ir pasirašę studijų sutartis - iki einamųjų metų rugsėjo 4 dienos.

·        trečiosios pakopos studijų studentai įstoję į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su teise į studijų stipendiją ir pasirašę studijų sutartis - iki einamųjų metų gruodžio 1 dienos. 

Daugiau informacijos galite rasti čia

DĖMESIO: studentai, įstoję nuo 2018 m. sausio 1 d. ir nutraukę studijas ar praradę studijų stipendiją į valstybės biudžetą privalės grąžinti išmokėtą stipediją. Su nutarimu galite susipažinti čia

PARAMA STUDENTAMS, TURINTIEMS NEGALIĄ PER VALSTYBINĮ STUDIJŲ FONDĄ

Tikslines išmokas (156 Eur per mėnesį) turi teisę gauti Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų studentai, turintys negalią, atitinkantys šiuos reikalavimus:

1. Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;

2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį (DĖMESIO: studentai, turintys negalią, turintys teisę gauti tikslines išmokas, gali pretenduoti ir į socialines stipendijas);

3. aukštojoje mokykloje po negalios nustatymo pirmą kartą studijuoja 

3.1. pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;
3.2. pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
3.3. pagal trečiosios pakopos (doktorantūros) studijų programą;
3.4. pagal profesinių studijų programą ir pagal trumpųjų studijų programą;

Studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką, prašymus teikia elektroniniu būdu. Prie informacinės sistemos "Parama" studentas jungiasi banko, kurio elektroninėmis paslaugomis naudojasi, prisijungimo duomenimis,  elektroniniu arba mobiliu parašu. Prisijungęs turi pasirinkti ir užpildyti formą „Tikslinė išmoka".

Kasmet paraiškų pildymas pavasario semestre pagrindinio priėmimo metu vyksta nuo vasario 1 iki kovo 16 dienos, rudens semestre pagrindinio priėmimo metu – nuo rugsėjo 1 iki spalio 16 dienos. Papildomų priėmimų metu tikslinę išmoką pageidaujantys gauti studentai prašymus teikia kiekvieną mėnesį nuo to mėnesio 1 iki 16 dienos.

Daugiau informacijos galite rasti čia

PARAMA STUDENTAMS, TURINTIEMS NEGALIĄ PER NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTĄ

Studentai, turintys negalią ir atitinkantys kriterijus, gali gauti finansinę paramą.

Paramą gali gauti:

·        Turintys  45 proc. ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;

·        Studijuojantys pagal pirmosios, antrosios arba trečiosios pakopos studijų programą;

·        Neturintys akademinių skolų ar aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobodų.

Neįgaliesiems teikiamos šios finansinės pagalbos priemonės:

1. išmokos specialiesiems poreikiams tenkinti – (kas mėnesį po 90,48 Eur);

2. tikslinės išmokos studijų išlaidoms iš dalies padengti (per semestrą – 124,8 Eur).

Studentai, turintys negalią, per 10 dienų nuo studijų metų pradžios turi pateikti el. paštu hd.fin@ism.lt užpildytą prašymą (prašymą rasite čia) ir galiojančią neįgaliojo pažymėjimo kopiją.

Pasibaigus neįgaliojo pažymėjimo galiojimo laikui, iki tol teikta finansinė pagalba sustabdoma, kol bus pateiktas pratęstas neįgaliojo pažymėjimas.

Plačiau apie finansinės pagalbos priemonių teikimą neįgaliesiems galite paskaityti Neįgaliųjų reikalų departamento interneto tinklalapyje http://www.ndt.lt/neigaliuju-studentu-remimas/.

SOCIALINĖS STIPENDIJOS

Aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios bei trečiosios pakopos studentams Vyriausybės nustatyta tvarka iš valstybės biudžeto lėšų gali būti mokamos socialinės stipendijos.

Norintys gauti socialinę stipendiją asmenys turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų:

1.     yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;

2.     turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;

3.     yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Kiekvieną semestrą reikia pateikti naują prašymą. Prašymai teikiami internetu, prisijungus prie fondo informacinės sistemos "Parama" ir užpildžius naują prašymą "Socialinė stipendija".

Socialinė stipendija – 253,50 € per mėnesį.

Primename, kad pagrindiniai paraiškų priėmimai vyksta 2 kartus per metus:

·        rudens semestrą (įskaitant žiemos atostogų laikotarpį): einamųjų metų rugsėjo 15 d. - spalio 10 d.

·        pavasario semestrą (įskaitant vasaros atostogų laikotarpį): einamųjų metų sausio 20 d. - vasario 20 d.

Daugiau informacijos galite rasti čia

STUDIJŲ KAINOS KOMPENSAVIMAS

Už studijas sumokėta kaina gali būti kompensuojama valstybės nefinansuojamose pirmosios ir antrosios pakopos (į aukštąsias mokyklas įstojusiems po 2017 m. sausio 1 d.) geriausiai rezultatais atitinkamą studijų laikotarpį baigusiems asmenims.  

Teisę į už studijas sumokėtos kainos kompensaciją turi Lietuvos aukštojoje mokykloje valstybės nefinansuojamoje vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigę asmenys, kurie, aukštajai mokyklai sudarant asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą:

·        neturi akademinių skolų;

·        yra įvykdę visus studijų programai atitinkamais studijų metais keliamus reikalavimus;

·        pasiekę puikų arba tipinį pasiekimų lygmenį.

Valstybės kompensuojama yra per atitinkamą laikotarpį sumokėta studijų kaina ar studijų kainos dalis, bet ne didesnė kaip norminė studijų kaina.

Aukštoji mokykla savo nustatyta tvarka sudaro ir pateikia fondui sąrašą studentų ir studijas baigusių asmenų, kurie turi teisę į už studijas sumokėtos kainos kompensaciją.

Asmenų, kuriems skiriamos už studijas sumokėtos kainos kompensacijos, sąrašas nėra skelbiamas viešai. Asmenys, kuriems skirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija, informuojami el. paštu bei SMS žinute. Tad atkreipkite dėmesį, kad Jūsų kontaktiniai duomenys, kuriuos turi aukštoji mokykla, būtų aktualūs. Taip pat asmenys, gali pasitikrinti, prisijungę per Elektroninius valdžios vartus prie Fondo IS.

Daugiau informacijos galite rasti čia

STUDIJŲ KAINOS KOMPENSAVIMAS KARO TARNYBĄ ATLIKUSIEMS

Teisę į už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimą turi nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikęs ar bazinius karinius mokymus baigęs asmuo:

·        pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuoja pagal pirmosios arba antrosios pakopos programas ar yra baigęs studijas;

·        karo tarnybą atliko po 2011 m. rugsėjo 1 dienos;

·        visą studijų laikotarpį ar jo dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamoje vietoje;

·        neturi akademinių skolų;

·        studijas pradėjo praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo karo tarnybos atlikimo;

·        karo tarnybą atliko praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo studijų baigimo datos.

·        karo tarnybą pradėjo iki 2015 m. balandžio 21 dienos.

Kainos dalies kompensacija gali būti skiriama tik už vienas studijas.

Kainos dalies kompensavimas skiriamas asmeniui pabaigus atitinkamą studijų laikotarpį:

·        pirmus dvejus studijų metus;

ir/ arba

·        trečiuosius studijų metus iki pirmosios pakopos pabaigos;

·        antrosios pakopos studijas.

Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus atlikusiems asmenims kompensuojama ne daugiau kaip 50 procentų per studijų laikotarpį, už kurį kompensuojama, faktiškai sumokėtos studijų kainos ar jos dalies, ne didesnės kaip norminė studijų kaina.

Studentai, atlikę nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigę bazinius karinius mokymus prieš pradėdami studijas ar studijų metu, siekiantys gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, turi kreiptis į aukštąją mokyklą ir jos nustatyta tvarka pranešti apie atliktą karo tarnybą bei aukštajai mokyklai pateikti tai liudijančius dokumentus. Aukštoji mokykla ne vėliau kaip iki vasario 10 d. duomenis apie Jus pateiks Fondui.

Daugiau informacijos galite rasti čia