Duomenų saugojimo santrauka

Šioje santraukoje pateikiamos naudotojo duomenų saugojimo numatytosios kategorijos ir saugojimo tikslai. Tam tikros sritys gali turėti daugiau konkrečių kategorijų ir tikslų nei nurodyta čia.

Svetainė

Kategorija

Inherit

Tikslas

Consent 3
Saugojimo periodas
12 mėn.
Teisinės bazės
Sutartis (BDAR str. 6.1(b)) Tvarkyti būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant duomenų subjekto prašymu imtis veiksmų prieš sudarant sutartį

Naudotojai

Tikslas

Consent 3
Saugojimo periodas
12 mėn.
Teisinės bazės
Sutartis (BDAR str. 6.1(b)) Tvarkyti būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant duomenų subjekto prašymu imtis veiksmų prieš sudarant sutartį

Kurso kategorijos

Tikslas

Saugojimo periodas
Nebuvo apibrėžtas saugojimo laikotarpis

Kursai

Tikslas

Saugojimo periodas
Nebuvo apibrėžtas saugojimo laikotarpis

Veiklos moduliai

Tikslas

Saugojimo periodas
Nebuvo apibrėžtas saugojimo laikotarpis

Blokai

Tikslas

Saugojimo periodas
Nebuvo apibrėžtas saugojimo laikotarpis